تاریخچه خط هیروگلیف

 باستان شناسان برای این که بتوانند یک تمدن را  بررسی کنند به دوچیز نیاز مندند یک   آثار بجا مانده و دیگر خط و متون نگاشته شده در آن تمدن. تمدن مصر باستان تا قرن 19 به این دلیل شناخته نشده بود که خطش برای باستان شناسان نامفهوم بود..خطی که هیروگلیف نام داشت . در سال1799  در تابستانی گرم دو تن از سربازان ناپلئون بناپارت نزدیک شهری به نام رزتا نوشته ای را کشف کردند . در این نوشته خط هیروگلیف نوشته شده بود . آن دو سرباز این نوشته را به مقام بالاتر خود یا سرگرد ریچارد بوچارد رساندند او که دستور داشت از طرف ناپلئون هر چه در باره ی تاریخ مصر بدست می آورد را به او تحویل دهد آن را به دانشمندان فرانسوی داد چیزی که خیلی در این کتیبه فابل توجه بود نوشته شدن سه خط باستانی هیروگلیف ، یونانی و  رمی بود که هرسه یک متن را نوشته بودند این اتفاق خارق العاده بود چون هر کس میتوانست یکی از این خطوط را بخواند میتوانست دو خط دیگر را هم بخواند . در آن زمان بسیاری از افراد میتوانستند خط یونانی را بخوانند. پس متن یونانی به سرعت خوانده شد .  متن این خط درباره ی ستایش بطملیوس یکی از فراعنه ی مصر باستان بود . ولی با این حا ل تطابق این خط با خط یونانی کار سختی بود و  کسی نمیتوانست این خط را بخواند  . تا این که ژان فرانسوا شامپولیون با کشف این که نام بطملیوس پنج بار در این نوشته تکرار شده بود توانست با تطابق  این نام در خط یونانی و هیروگلیف   پنج کلمه از این خط را نشخیص دهد .  و بعد از آن هم با این روش وحدس هایی که زده شد تمام حروف هیروگلیف شناخته  شد . و یکی از معما های تاریخ حل شد.

 

/ 0 نظر / 159 بازدید